Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 9 november vond de najaars-ALV van IVN Zoetermeer plaats, met dank aan de Balijhoeve voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Hier kunnen de leden van de afdeling meedenken en praten over de activiteiten en plannen voor komend jaar. Ook worden de noodzakelijke stukken behandeld waardoor bijv. interne afspraken en de financiën goed geregeld zijn.

In het najaar start de sessie traditiegetrouw met het gezamenlijk bijpraten bij een kop zelfgemaakte erwtensoep, een paar collega’s hadden 2 pannen klaargemaakt.

Daarna zijn de verschillende zaken besproken. Met name is er aandacht nodig voor het voldoende kunnen bemensen van activiteiten binnen de afdeling: niet alleen excursies en kinderactiviteiten. Ook voor bijv. het verzorgen van de PR via Facebook, het een keer notuleren van de vergadering of helpen bij adminstratie of logistieke zaken kan de afdeling zeker nog meer hulp gebruiken!

En verder heeft de vergadering unaniem besloten als IVN Zoetermeer een geldelijke bijdrage te leveren aan het opknappen van het Westpunt in het Westerpark. Voor het vernieuwen van de binnenkant (keuken, toiletten, enz) is namelijk nog een gat in de begroting, nadat voor met name de buitenkant gemeente en fondsen hebben bijgesprongen.