Over activiteiten

In de middelen die wij hanteren om onze doelstellingen te bereiken staat educatie voorop.

Het gaat daarbij om kennisoverdracht, maar ook om het leren ontdekken en het stimuleren van de verwondering over en de beleving van de natuur. Waar nodig werken wij ook mee aan het daadwerkelijk beschermen van natuur, milieu en landschap.  Tot de activiteiten behoren: