Lente

Lente aanvangsfoto

===============================================

April 2019:

Ooievaar op nest HoorndermedenHet Ooievaarspaartje op het nest. (Foto: Frans Maass)

Begin april 2019 een Ooievaarskoppel nam het nest in de Hoorndermeden te Wedde in bezit. Inmiddels lijkt het er op dat er eieren zijn gelegd en de Ooievaars aan het broeden zijn. Het ooievaarsnest werd tijdens het 40 jarig jubileum van IVN Bellingwedde , (thans IVN Westerwolde-Oldambt), in 2011 geplaatst.

Kort daarna werd het even bewoond doch de Ooievaars bleven niet lang. In 2018 werd het ooievaarsnest, waarvan het nestmateriaal inmiddels was verdwenen, door de Dorpsraad Wedde weer opgegebouwd. Met dit geweldige resultaat. We hopen op een goede afloop.

=============================================

01-06-2019:  Wederom het ooievaarsnest bezocht. Het resultaat mag er zijn!

Op het nest waren 2 jonge Ooievaars te zien. Ze staken met hun kop boven de rand uit. Eén van de ouders hield nauwlettend de zaak in het oog.

Ooievaar met 2 jongenJonge Ooievaars steken net hun kop boven de rand van het nest uit. (Foto: Frans Maass)

Ooievaar met jongEén jong liet zich wat duidelijker bewonderen. (Foto: Frans Maass)

===========================================

Ooievaar17-07-2019: Beide jongen zijn al groot en staan bij elkaar op het nest. Het lijkt er op dat ze binnenkort zullen uitvliegen. (Foto: Frans Maass)