Vogelwerkgroep Pica

Elke maand gaan we er op uit om onze vogels te bestuderen!

Vogelwerkgroep Pica houdt iedere tweede zaterdag van de maand een wandeling. Men vertrekt  ‘s ochtends rond 8 of 9 uur op zoek naar de vele gevleugelde vrienden. Daarnaast doen de leden van deze werkgroep mee aan vogelonderzoek en tellingen van vogelsoorten binnen en buiten de kasteeltuin Oud-Valkenburg. Zo worden er tellingen verricht naar het voorkomen van huiszwaluwen in de gemeente Valkenburg aan de Geul, wordt meegewerkt aan een nestkastenproject voor de kerkuil en de steenuil, worden er tellingen verricht van horsten van roofvogels en nemen enkele leden deel aan trekvogeltellingen en beektellingen (grote gele kwikstaart, ijsvogel, waterspreeuw e.d.)

Regelmatig wordt door derden hun advies gevraagd over specifieke zaken van de vogelwereld.

Vogelwerkgroep Pica dankt haar naam aan de wetenschappelijke naam van de ekster (Pica Pica), een in ons land veel voorkomende, maar zeer fraaie kraaiachtige.

Nadere informatie:

Wiel Wijnands, tel. 045 405 24 66