AVG IVN Texel

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) IVN-Texel

Iedereen die lid wordt en is van IVN-Texel heeft te allen tijde inzicht in zijn of haar persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Bij aanmelding wordt gevraagd via de website kennis te nemen van de AVG regels van IVN-Texel en daarmee akkoord te gaan.

Ledenadministratie

 • De gegevens van de leden van IVN-Texel zijn als volgt:
 • Naam, adres, telefoon, emailadres. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de bestuursleden, de ledenadministrator en de financiële administrator gedurende de periode dat zij actief hun functie vervullen. Zij mogen deze gegevens niet met derden binnen of buiten IVN-Texel delen, tenzij de betreffende personen daarvoor uitdrukkelijk en aantoonbaar toestemming hebben gegeven.
 • Bankgegevens van leden zijn uitsluitend bekend bij de penningmeester (bestuurslid) en de financiële administrator  en mogen niet gedeeld worden met derden binnen of buiten de afdeling m.u.v. het verstrekken van namen en rekeningnummers aan de bank 1x per jaar.
 • Verwerking persoonsgegevens v.w.b. ledenadministratie, zie ons.ivn.nl/#/vereniging/privacy
 • IVN-centraal regelt verwerkingsoperaties v.w.b. ledenadministratie met de bouwer van de software van de ledenadministratie.

Werkgroepen en Commissies

 • Naam, adres, telefoon en emailadres  van werkgroep- en/of commissieleden zijn alleen bekend bij de voorzitter en vice-voorzitter van de betreffende werkgroep of commissie na aantoonbare toestemming van de werkgroep- of commissieleden voor de periode dat zij als zodanig in functie zijn.
 • Email- of andere berichten worden uitsluitend als groepsemail verstuurd, dus zonder vermelding van persoonlijke emailadressen, tenzij alle leden van de werkgroep of commissie aantoonbaar hun toestemming hebben gegeven.

Algemene Ledenvergadering

 • Agenda en documenten van de ALV worden uitsluitend via de website verzonden dan wel via de secretaris per post toegestuurd.
 • Vast agendapunt op ALV: AVG i.v.m. nieuwe bestuursleden en administrators, eventuele datalekken met verwijzing naar IVN.nl/privacy-statement

Tenslotte

 • Persoonsgegevens zijn beveiligd middels het wachtwoord van de ledenadministrator.
 • Ieder lid heeft inzicht in zijn persoonsgegevens via de ledenadministratie van het landelijk IVN.
 • Algemene afspraken over AVG zijn in te zien via IVN.nl/privacy-statement