Over Texel

Over Texel

IVN Texel is opgericht in 1988 en telt ruim 200 leden. Een gedeelte hiervan is bijzonder actief in één van de 8 werkgroepen die onze afdeling telt.
Texel kent een zeer afwisselend landschap: zee, strand, duinen, wad, polder, heide, bos, natte duinvalleien met orchideeën en zeldzame pioniersplanten.
Gedurende het hele jaar verzorgt onze afdeling excursies in deze prachtige gebieden. Uiteraard onder leiding van gediplomeerde IVN natuurgidsen. Een paar maal per jaar zijn deze excursies openbaar om zodoende ook anderen kennis te laten maken met het IVN.
Binnen de afdeling is er veel aandacht voor de 2 jeugdgroepen.
Ook is er nauwe samenwerking met andere natuurgroepen, zoals de vleermuizen-, de vogel-, de paddenstoelenwerkgroep en natuurlijk met het Nationaal Park ‘Duinen van Texel’.