Bestuur

Het Bestuur van IVN Son en Breugel bestaat uit:

Voorzitter Myriam van der Hooft (a.i.)
Secretaris vacature
Ledenadministratie Lieneke Rottier
Penningmeester Claudia van Nijnatten
nieuwsbrief contactpersoon Johnny Zwegers

Mail het bestuur: IVNsonenbreugel@dse.nl