Engelenstede Vinkel 3.3 KM

Ommetje Engelenstede

(4)

Het recreatiegebied Engelenstede bestrijkt een gebied van ongeveer 80 hectare en ligt ten oosten van ‘s-Hertogenbosch, tussen Rosmalen, Berlicum en Vinkel. Het is een restant van een heidegebied met vennen, dat in natte perioden plaatselijk erg drassig is. Om het overtollige water af te voeren, werd de Grote Wetering gegraven. Deze waterloop mondt in ‘s-Hertogenbosch uit in het riviertje de Aa. Landschappelijk gezien valt het gebied onder de jonge ontginningen, omdat de omgeving pas in het begin van de 20e eeuw werd ontgonnen. Het bos is aangeplant voor de mijnbouw: stuthout voor de kolenmijnen in Limburg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van het bos omgehakt. Eerst door de Duitsers en later ook door de Engelsen, die in het gebied waren gelegerd. Na de oorlog is een groot deel herbeplant, ook weer met naaldhout.

De Engelenstede dankt haar naam aan de boerenhoeve, die in 1760 in het noordelijke gedeelte stond. De eigenaar, de heer van Engelen, had aan de zijkant van zijn boerderij een engel ingemetseld. Omstreeks 1911 is de familie Hunink een belangrijk eigenaar in het gebied geworden. Het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch heeft er in 1980 bos- en landbouwgronden aangekocht voor de regionale openluchtrecreatie en zijn landbouwgronden bebost, open plekken gemaakt in het bestaande bos, wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd en is de waterplas in het zuiden gegraven.

Routebeschrijving en kaartje
Download de routebeschrijving met kaart

Locatie

Centrale parkeerplaats aan Kaathoven, 5383 KV Vinkel
Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina