Verenigingsnieuws

Op deze pagina vindt u nieuws vanuit het  bestuur.

Huishoudelijk Reglement:

Huishoudelijk Reglement IVn Rotterdam eo

Beleidsplannen:

Beleidsplan IVN Rotterdam eo 2019

 

Activiteitenverslag:

Cijfermatig Overzicht Activiteiten 2018 IVN Rotterdam eo

Activiteitenverslag 2017 – IVN Rotterdam

Statuten van de vereniging:

Statuten IVN Rotterdam – 1987
Statuten van de landelijke vereniging IVN 2018

Akte statutenwijziging IVN Rotterdam – 2018

Financiële verslagen:

IVN Rotterdam jaarverslag 2019 en begroting 2020

IVN Rotterdam jaarverslag 2017 en begroting 2018