Enquete over onze activiteiten.

Beste leden en Donateurs,

Het aantal leden van onze IVN-afdeling groeit. Daarom wil het bestuur graag van de leden en donateurs weten hoe zij over onze afdeling denken. Daarvoor hebben wij een enquête opgesteld, die u de mogelijkheid biedt uw mening te geven.

U kunt bij veel vragen meerdere keuzes aankruisen. Wordt er een cijfer gevraagd, dan kunt u een cijfer van 1 t/m 10 invullen waarbij 1 erg laag en 10 erg hoog is.

Wij hopen dat u wat tijd vrij wilt maken om deze enquête in te vullen. Uiteraard gaan we met de verkregen uitslag aan de slag en hoort u daarover meer van ons.

Namens het bestuur, bij voorbaat ontzettend bedankt voor uw medewerking.

 

Het bestuur van

IVN afdeling Rotterdam en Omstreken

 

 

Vul hier uw voor- en achternaam in.
Maak hier uw keuze wat betreft uw leeftijd.
Op welke manier bent u op IVN Rotterdam geattendeerd.
Wat is de reden dat u lid of donateur bent geworden van IVN Rotterdam e.o.
Welk cijfer geeft u de sfeer in onze vereniging IVN Rotterdam e.o. 1 = zeer laag en 10 = uitstekend.
Vindt u dat onze afdeling een vaste locatie voor activiteiten moet hebben ?
Op de website verschijnen regelmatig verslagen van onze activiteiten leest u deze ook ?
Welke onderwerpen hebben uw interesse ?
Aan welke activiteiten doet u graag mee ?
Geef een cijfer van 1 t/m 10. 1= zeer slecht, 10=uitstekend
Welk cijfer geeft ons verenigingsblad De Klimop ? 1=zeer slecht, 10= uitmuntend.
Welke onderwerpen leest u graag in de klimop ?
Leest u onze email-nieuwsbrief die regelmatig wordt verstuurd ?
Indien u deze wilt ontvangen vul dan hier uw emailadres in.
Welk cijfers geeft onze nieuwsbrief ? 1= zeer slecht, 10 = uitstekend.
Welk cijfer geeft u onze afdelingswebsite ? 1= zeer slecht, 10= uitstekend
Loopt u ook mee met onze wandeldagen ?
Gaat u vaak mee op de aagekondigde excursies ?
Heeft u ook interesse in andere activiteiten dan excursies en wandeldagen ?
Overweeg je je als vrijwilliger aan te melden bij een werkgroep? Zo ja welke?
Welke cursus zou u willen volgen of heeft uw interesse ?
Zou je deel willen nemen aan inventarisaties in natuurgebieden/de stad in de omgeving van Rotterdam (en omstreken).Van welke soortgroep van dieren of planten?
Waar ben je goed in? Zou je vanuit dat talent iets voor onze afdeling willen betekenen? Bijvoorbeeld Webdesign, Organiseren of netwerken.
In welke IVN gerelateerde gebieden zou je iets willen organiseren ? Heeft u hierbij dan ook hulp nodig ? Wat is uw kennisniveau ? U wilt juist iets opzetten om meer te weten te komen over een onderwerp.
U wilt juist nog iets kwijt aan het bestuur of de organisatie van IVN Rotterdam e.o. Deel het hier aan ons mee.