Contact Rotterdam en omstreken

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter Liesbeth den Haan, tel. 06-47046122, e-mail liesbethdenhaan@gmail.com.
Landelijk en provinciaal worden IVN-afdelingen ondersteund door de IVN-beroepsorganisatie. Door samenwerking met andere IVN-afdelingen in de regio wordt aan kennisuitwisseling en interne opleiding van natuurgidsen gewerkt. Contactgegevens van het regiokantoor Zuid-Holland van IVN vindt u op https://www.ivn.nl/provincie/zuid-holland. Meer informatie over de landelijke organisatie vindt u op www.ivn.nl.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze activiteiten, zelf een bijdrage willen leveren of zelf ook natuurgids willen worden neem dan contact met ons op via ivnrotterdam@gmail.com

IVN afdeling Rotterdam in vogelvlucht

Statutaire naam
De statutaire naam van de vereniging is Afdeling Rotterdam en omstreken van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie / Vereniging ter bevordering van het Natuurbesef, ook bekend als IVN afdeling Rotterdam.

Inschrijvingen bij Kamer van Koophandel en bij Belastingdienst (als ANBI)
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 040345555. De vereniging heeft het RSIN nummer (vroegere fiscale nummer) 816549278.

Bankgegevens
Het bankrekeningnummer is NL80 INGB 0001 0188 26 ten name van Inst.v.Natuurbesch.Educatie R’dam.

Doelstellingen
De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:

• activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer;

• te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving;

• daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van procedures en/of het indienen van bezwaarschriften tegen overheden;

• verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschapsbescherming of duurzaamheid te adviseren, te ondersteunen of ermee samen te werken.

Werkgebied
Het werkgebied van de afdeling beslaat de gemeentes Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Albrandswaard.

Bereikbaarheid
Postadres: Zuurbes 31, 3069NL Rotterdam
E-mail: ivnrotterdam@gmail.com

Website: www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-omstreken

Bestuur
Voorzitter: E. den Haan
Penningmeester: P.L.M. Winckers
Secretaris (waarnemend): P.L.M. Winckers

Bezoldiging
Bestuursleden zijn onbezoldigd, maar kunnen wel vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.