Mooi zwart-wit: de kluut Vogels

Mooi zwart-wit: de kluut

Oss 1 juli 2021

Een opvallende vogel in de polders rond Oss

Een opvallende vogel in onze polders is de kluut. Hij moet het niet van zijn kleur hebben, want hij is alleen zwart-wit. Maar met zijn lange poten en de omhoog gebogen snavel valt hij meteen op. Hij foerageert in ondiep water, liefst water met een dikke sliblaag. Op zoek naar voedsel zwaait hij met zijn snavel naar links en rechts door de modderlaag en pikt daaruit zijn voedsel, vooral kleine waterinsecten en wormpjes.

Bij ons vinden we de kluten alleen in de plas-drasgebieden, want ze houden van kale vergraven of matig begroeide bodem om op te broeden. Nieuwe geschikte gebieden worden snel ontdekt.  Kluten broeden graag bij elkaar, zodat ze samen eventuele predatoren (vijanden) op afstand kunnen houden. Ze leggen 3 à 4 eieren en de jongen lopen in juli en augustus nog rond. Als het koud is schuilen de jongen onder vleugels van de ouders. Soms lijkt het dan een vogel met vele lange poten. Na het broedseizoen trekken ze naar de kust en tenslotte trekken de meesten verder naar het zuiden.

De aantallen in Nederland gaan wel achteruit, maar de kluut staat (nog) niet op de Rode Lijst. In Brabant gaat het echter helemaal niet goed met de kluten en was de soort bijna verdwenen. De plas-drasgebieden hier in de regio kwamen gelukkig net op tijd, want de meeste Brabants kluten zitten in onze polders. Daarnaast broeden ze ook in de Biesbosch.

Brabants Landschap rapporteert over de weidevogelgebieden en daaruit blijkt dat in de Jaren 2015, 2016 en 2018 alle kluten van de weidevogelgebieden bij ons zaten, respectievelijk 18, 29 en 25 broedparen. In 2017 zaten er van de 19 broedparen er 4 niet bij ons. In 2020 zaten er 16 van de 28 Brabants broedparen in onze polders.  Voor onze provincie leveren de ‘polders rond Oss’ dus een belangrijke bijdrage om de soort voor Brabant te behouden.

Meer over ‘Vogels in de polders rond Oss’

Foto’s: Theo van Orsouw

De kluut - foto Theo van OrsouwDe kluut - foto Theo van OrsouwDe kluut - foto Theo van Orsouw

Ontdek meer over

Deel deze pagina