Natuurgebied De Maashorst

Het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant
Met een omvang van 3.500 hectaren is De Maashorst het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant. Ze bevat honderden plantensoorten, bijna 150 vogelsoorten en meer dan 25 zoogdieren.

Vroeger was De Maashorst rijk aan vennen en moerassen en dat zie je terug aan de vele soorten amfibieën en reptielen die je hier nog steeds aantreft. Ook honderden insectensoorten hebben De Maashorst als leefgebied uitgekozen.

Bijzonder zijn de vier wijstreservaten, de zogenoemde Natte Natuurparels, die De Maashorst rijk is. In die gebieden komt, dankzij de aardbreuken, grondwater aan de oppervlakte – niet in de laagte, maar juist in de hoogte. Het van hoog naar laag stromende, kalkrijke grondwater levert de gebieden een bijzondere vegetatie op.

Provinciaal Landschap
Al deze elementen maken van De Maashorst een landschap met een enorme diversiteit en bijzondere natuurwaarden. Om die te behouden, te versterken én verder te ontwikkelen, is De Maashorst door de provincie Noord-Brabant aangewezen als Provinciaal Landschap. In het Maashorst Manifest is beschreven hoe het gebied er in 2020 uitziet: ‘een levendig en ondernemend gebied, duurzaam bewerkt en beheerd door boeren, beheerders en ondernemende burgers en omgeven door vitale dorpen en steden’. De grote wens om een natuurlijke overgang te creëren van de dynamiek van stad en dorp naar de luwte van het platteland en de stilte van de natuur komt steeds dichterbij.

PowerPoint-presentatie (ivn.nl)

Grauwe klauwier - Foto van Gejo WassinkGrauwe klauwier doet het goed in rustige delen van de Maashorst

www.bezoekdemaashorst.nl
www.natuurcentrumdemaashorst.nl
www.allemaalmaashorst.nl
www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/maashorst

Over de grote grazers:
www.freenature.nl/kom-kijken/maashorst
www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-processen/begrazing/tauros

Rapporten en onderzoeken:
Meerjarenplan 2015-2019 De Maashorst

Heideherstel
Rapport Herstel van de Schaijkse Heide, 2016
HAS rapport Heideherstel, 2016

Beken en vennen
Onderzoeksverslag herstel verzuurde vennen
Quickscan Venloop – gemeente Uden

Amfibieën
HAS-rapport Amfibieën op De Maashorst gr.1
HAS-rapport Amfibieen op De Maashorst gr.2
Adviesrapport Europese Boomkikker en Knoflookpad op De Maashorst
Onderzoeksverslag Boomkikker en knoflookpad

Vogels
2023 Eindverslag Roofvogelonderzoek, Herperduin en Maashorst
Verslag Broedvogelinventarisatie Maashorst 2017
Raaf op De Maashorst 2018
Raaf op De Maashorst 2017
Raaf op De Maashorst 2016
Verslag Ringonderzoek Raaf 2015

Tauros