Laarzenexcursie Ottema-Wiersmareservaat

IVN Noordoost-Friesland organiseert een excursie naar het Ottema-Wiersma-reservaat bij Hurdegaryp. Het is een uniek laagveenmoeras van It Fryske Gea, dat niet door de vroegere ruilverkaveling van It Bûtenfjild is opgeslokt. Daarom zijn laarzen handig tijdens deze tocht. Je waant je opeens in de rimboe. Het is ook geen wonder, want het gebied kent een grote rijkdom en afwisseling. Daarnaast veel mooie planten als waterlelie, grote valeriaan, gele lis, gele waterkers en koninginnekruid. Bijzonder is de vleesetende plant Groot Blaasjeskruid. Op schoon stilstaand water schieten de schaatsenrijders je voorbij. Er komen veel rietvogels voor zoals koekoek, rietgors, rietzanger en karekiet. Het terrein kent brede en smalle paadjes, open en gesloten terrein. We komen ook door een broekbos.

Kosten: € 4,- voor niet-leden.

Bedekkende kleding tegen muggen is zeer handig.

Let op! De start is aan de Ottemaweg ten noorden van Hurdegaryp bij de Halligenweg.

Uw gids: Jan de Vries

  • Kosten: Niet-leden 4 euro
  • Aanmelden verplicht: Nee

Deel deze pagina