Sneeuwwitte vogel in de polder Vogels

Blog 3:
Sneeuwwitte vogel in de polder

Elk najaar opnieuw verbaast het me hoeveel grote zilverreigers je in onze weilanden ziet. Tot voor kort was het een bijzondere verschijning, zo’n grote witte vogel langs de slootkanten in de polders. Ze zijn enorm in aantal toegenomen.

Ook als broedvogel zijn ze in voorjaar en zomer vaker geteld. Ze broeden in onze provincie in kolonies, bijvoorbeeld langs de vooroevers tussen Andijk en Medemblik en nestelen daar graag in overjarig riet. Maar vooral in de herfst en winter komen er veel vogels bij uit andere streken. Een echte grote noord-zuid trekbeweging zie je niet, ze dwalen een beetje rond door Europa. Tenzij er een echt koufront nadert. Dan gaan ze toch op de wieken om in het zuiden wat warmer te zitten. Vanuit de kolonie waar ze ’s nachts verblijven waaieren ze in de winter uit over de polders om te foerageren. Ze nemen dan genoegen met kleinere slootjes, als er maar voedsel zit. Ze eten vis maar ook een veldmuisje of molletje gaat er wel in! De laatste jaren hebben steeds meer zilverreigers ons land ontdekt. Waarom ook niet? Vis, muizen en mollen genoeg in Nederland.

Soms zie je een zilverreiger vlak naast een blauwe reiger staan. De blauwe reiger is een slag kleiner en wat trager bij het zoeken naar voedsel. Een zilverreiger is veel actiever en feller. Kleine zilverreigers zijn een flink stuk kleiner en zeldzamer, maar ook sterk in opmars. Ik heb in Noord-Kennemerland maar één keer een kleine zilverreiger gezien. Dat was in de plasjes van het Park van Luna in Heerhugowaard.

Het is een algemene maar prachtige verschijning in het polderlandschap met zijn sneeuwwitte verenkleed. Ik ben benieuwd of de opmars van de grote zilverreiger zich nog gaat voortzetten. Zou er een tijd komen dat je in het weiland eerder een witte dan een blauwe reiger ziet? Het zou best kunnen!

Joke Pruis

Ontdek meer over

Deel deze pagina