Vogels

Verslag vogelexcursie Soerendonk

Mierlo 14 december 2022

Op zondag 11 december gingen we met 12 personen naar het natuurgebied Soerendonks Goor. Het was maar 2 graden en bewolkt.

Nadat we de parkeerplaats verlaten hebben zien we meteen een grote groep eenden op het water. Ver weg maar met de telescoop kunnen we smient, wintertaling, krakeend en de vele wilde eenden waarnemen.

Theo vertelt hier iets over het ontstaan van de plas. In 1957 was er een feestje ter gelegenheid van de opening van het Strijper AA gemaal waardoor het gebied drooggelegd kon worden. Ook toen waren er al protesten tegen de ontginning maar werd toch gekozen voor de ontwikkeling van een landbouwgebied ter grootte van 110 ha. Dit bleek niet zo succesvol en vanaf 1977 werd het weer in stappen teruggegeven aan de natuur.

De plas is in de vorige winter en dit voorjaar heringericht. Daarbij is de vruchtbare bovenlaag afgegraven en zijn diverse plas-drasgebiedjes gecreëerd. Deze zijn m.n. voor steltlopers interessant. Er is een nieuwe vogelhut “How ut Moi” gebouwd.

Het vervolg van de wandeling ging eerst langs het water en daarna over open heidegebied met wat bosjes. Op het water zat een koppeltje knobbelzwanen, een aalscholver, zilverreigers en nijlganzen maar was het verder rustig. Een nijlgans zat op een boomstam en vertoonde al nestgedrag! We hoorden een  snaterend geluid in de lucht en even later kwamen 8 wilde zwanen overgevlogen. Deze wintergast is een vaste bezoeker van het Soerendonks Goor.

Op de heide hebben we de buizerd, grote bonte specht, goudhaantje en de kuifmees gezien en bij een elzenbosje putters en vinken. Verder werd de ijsvogel gespot door een van onze gasten.

Toen we opnieuw bij de plas waren bleek de groep eenden niet zo ver weg te dobberen. Nu konden we ze veel beter met de telescoop bekijken. Op de terugweg nog even langs de weilanden die als foerageergebied dienen voor de wilde en de kleine zwaan. Jammer genoeg waren ze niet ter plekke.

Het was een mooie winterwandeling.

Theo vd Broek

Ontdek meer over

Deel deze pagina