Insectenwerkgroep

Wie zijn wij en wat doen we?

Leden van het IVN, KNNV en Bredaas Bijenhouders Collectief (BBC) richten zich op een aantal groepen insecten: bijen, wespen, vlinders, libellen en insecten in het water.

Wij houden ons bezig met het onderzoeken, inventariseren en de bescherming van insecten en hun leefomgeving.  Het doel is kennisvergroting, verbeterd terreinbeheer en informatievoorziening.

In deze werkgroep bundelen we niet alleen de activiteiten maar ook de kennis en deskundigheid.
Het geven van cursussen en excursies hoort daarbij.

Wij werken nauw samen met de het Natuurmuseum Brabant en de Insectenwerkgroep in Tilburg. Daar bestaat een zeer hoge deskundigheid en een grote insectencollectie.

Deelname aan de werkgroep staat open voor de leden van de aangesloten verenigingen bij het Natuurplein de Baronie.


Contactgegevens

Coördinator: Aad van Diemen 0161-431951

E-mail: insecten@ivn-markendonge.nl