Vogel - natuurexcursie

Het IVN organiseert diverse excursies.

Elke eerste zaterdag van de maand, behalve de maanden juli, augustus en september, wordt er een vogelexcursie georganiseerd waaraan geen kosten verbonden zijn. Heb je belangstelling voor vogels en andere leuke natuur waarnemingen dan ben je welkom. Geef je naam en emailadres via onderstaand email adres op dan kom je de maillijst te staan en ontvang je enkele dagen voorafgaand aan een vogelexcursie een mail met informatie. Opgave per mail is verplicht en de deelname is beperkt tot maximaal 16 personen. Vanaf de verzamelplaats wordt gecarpoold. De vergoeding voor het meerijden, bedraagt €7,- per persoon.

In iedere maand dat er een zaterdagsexcursie plaats vindt, wordt er twee weekenden later, op de zondag, een vogel-/natuurexcursie georganiseerd met een wat pittiger programma. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de excursie langer duurt, vroeger start, de bestemming verder weg ligt of dat er een grotere afstand gelopen wordt. Het programma ligt niet altijd van te voren vast: er wordt ingespeeld op de omstandigheden. De uitnodiging voor deze excursie, met daarin in ieder geval de starttijd en het verzamelpunt, wordt gemaild naar de natuurliefhebbers  die zich voor deze verzendlijst hebben aangemeld. Opgave per mail is verplicht en de deelname is beperkt tot maximaal 12 personen. Er zijn geen kosten aan de excursies verbonden, behalve de carpoolvergoeding van €7,- voor het meerijden.

Organisatie: Wiske Overmaat, Niek van der Zee ,Albert Eggens, Doede de Boer en Linda Veeman.

Voor informatie en plaatsing op de maillijst(en) kun je terecht bij:
vogelaarivnleeuwarden@gmail.com. Deze wordt helaas niet dagelijks uitgelezen dus het kan even duren voordat je antwoord krijgt.