Bestuur

BESTUURSLEDEN EN VOORZITTER GEZOCHT

Het bestuur van IVN Leeuwarden e.o. is dringend op zoek naar versterking.
Door de aanstelling van Bart Franken als landelijk bestuurslid is er met ingang van de komende ledenvergadering in Maart een vacature voor voorzitter. Tot die tijd neemt Bart de zaken waar als voorzitter interim. De afdeling Leeuwarden e.o. is op zoek naar een persoon met affiniteit voor natuur én bestuur die zich actief wil inzetten voor onze prachtige IVN afdeling. Bestuurlijke ervaring is niet direct een vereiste. De voorzitter zal nog een tijdje als algemeen bestuurslid aanblijven om de nieuwe voorzitter in te werken en de zaken goed over te dragen. Tot de taken van voorzitter horen o.a. het vertegenwoordigen van de afdeling op regionale en landelijke overleggen, het aansturen van het bestuur, het organiseren van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, contactpersoon voor externen, werkgroepen en het netwerk van de afdeling.

Tevens zoeken wij nog één of twee mensen die geïnteresseerd zijn  zoeken wij een of enkele mensen die het leuk vinden het bestuur te versterken als bestuurslid. Je houdt je o.a. bezig met organiseren van activiteiten, evenementen en bestuurlijke zaken als ledenbeleid en afdelingsbeleid.

Beide vacatures betreffen onbezoldigde functies. Reis- en onkosten worden naar afspraak vergoed.

Mocht u iemand zijn of kennen met interesse in een bestuurlijke functie? Of heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met Bart Franken, voorzitter IVN Leeuwarden e.o.

Het Bestuur van IVN Leeuwarden
 

Voorzitter (interim) : Bart Franken (06) 139 23 787
Vicevoorzitter :  Louise van Zeijl (06) 29 25 48 19
Penningmeester : Pieter Willem Louwsma (06) 46 00 54 95
Secretariaat : Cor de Vries (058) 215 36 24
Algemeen bestuurslid : vacant 

Zoals elke vereniging heeft ook de onze eigen statuten en huishoudelijk reglement. Zie hieronder:

Jaarverslagen
 

Jaar Bijlage
2016 Jaarverslag 2016
2015 Jaarverslag 2015
2014 Jaarverslag 2014
2013 Jaarverslag 2013
2012 Jaarverslag 2012
2011 Jaarverslag 2011
2010 Jaarverslag 2010

IBAN

  • NL57 ABNA 0605 5994 40

RSIN nummer

  • 40003640

Vereniging IVN afdeling Leeuwarden en omstreken is een Algemeen Nut Beogende Instelling 

  • ANBI-nr 814 82 7767