Bestuur

TWEE VACATURES BESTUUR

IVN Leeuwarden e.o. is dringend op zoek naar mensen die interesse hebben in een bestuurlijke functie van een groene en bloeiende vereniging. De afdeling Leeuwarden e.o. is op zoek naar twee mensen met affiniteit voor natuur én bestuur die zich actief wil inzetten voor onze prachtige IVN afdeling. We zoeken iemand met goede communicatieve skills die weet van aanpakken, beslissingen kan nemen en gevoel heeft voor projectmanagement en iemand die goed is met cijfers en bankzaken en goede computervaardigheden heeft. Bestuurlijke ervaring is níet direct een vereiste, dus ook als je bestuurlijke ervaring wilt opdoen ben je van harte welkom. Je wordt voldoende ingewerkt door de andere bestuursleden, taken worden in het bestuur eerlijk verdeeld naar ieders kwaliteiten. Taken die o.a. te verdelen zijn, zijn het plannen van bestuursvergaderingen, het vertegenwoordigen van de afdeling op regionale en landelijke overleggen, contactpersoon zijn voor externen, de IVN werkgroepen en het netwerk van de afdeling en het plannen van activiteiten. Daarnaast ben je natuurlijk ook van harte welkom om deel te nemen aan de verschillende activiteiten en excursies of kun je op de dag zelf mee helpen, bijvoorbeeld met kinderactiviteiten of promotie activiteiten.

Beide vacatures betreffen onbezoldigde functies. Reis- en onkosten worden naar afspraak vergoed.

Ben- of ken je iemand met interesse in deze functie? Of zijn er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met Bart Franken, contactpersoon bestuur IVN Leeuwarden e.o.

Het Bestuur van IVN Leeuwarden
 

Voorzitter (interim) : Vacant
Vicevoorzitter :  Louise van Zeijl (06) 29 25 48 19
Penningmeester : Vacant
Secretariaat : Cor de Vries (058) 215 36 24
Algemeen bestuurslid : Bart Franken (06) 139 23 787
Algemeen bestuurslid : Ilse Sijtsma (06) 46 73 61 23

Voor informatie, vragen of verzoeken neem contact op met Bart Franken.

Zoals elke vereniging heeft ook de onze eigen statuten en huishoudelijk reglement. Zie hieronder:

Jaarverslagen
 

Jaar Bijlage
2017 IVN Leeuwarden Jaarverslag 2017
2016 IVNLWD-JAARVERSLAG2016
2015 jaarverslag_2015.pdf
2014 jaarverslag_2014.pdf
2013 jaarverslag_2013.pdf
2012 jaarverslag_2012.pdf
2011 jaarverslag_2011.pdf
2010 jaarverslag_2010.pdf

IBAN

  • NL57 ABNA 0605 5994 40

RSIN nummer

  • 40003640

Vereniging IVN afdeling Leeuwarden en omstreken is een Algemeen Nut Beogende Instelling 

  • ANBI-nr 814 82 7767