Over activiteiten

In de middelen die wij hanteren om onze doelstellingen te bereiken staat educatie voorop.

Het gaat daarbij om kennisoverdracht, maar ook om het leren ontdekken en het stimuleren van de verwondering over en de beleving van de natuur. Waar nodig werken wij ook mee aan het daadwerkelijk beschermen van natuur, milieu en landschap.  Tot de activiteiten behoren:

  • De Slootjesdagen: jaarlijks evenement voor kinderen die onderzoek kunnen doen naar het (kleine) leven in onze sloten
  • Een Paddenstoelenevenement in de herfst
  • Themadagen of -weken: bijv. over wilde planten
  • Speciale activiteiten voor kinderen of ouderen
  • publieksexcursies en excursies op aanvraag