Vogelwerkgroep IVN Oss

De Vogelwerkgroep heeft als belangrijkste doel de in het wild levende vogels te beschermen en zo mogelijk ook hun natuurlijke leefgebieden
Daarbij staat het plezier in vogels kijken bij al onze activiteiten voorop

De werkgroep is gestart in december 1979. Tellingen en excursies zijn enkele van de activiteiten van de Vogelwerkgroep, andere zijn bijvoorbeeld de controle van nestkasten voor uilen, het beschermen van weidevogels en het geven van cursussen en lezingen. Ook doet de Vogelwerkgroep mee met landelijke activiteiten van Vogelbescherming Nederland en SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogel Onderzoek Nederland). Zo doen we jaarlijks mee met de Euro Bird Watch in oktober en met projecten zoals de atlas van de Nederlandse vogels.

Om samen te genieten van vogels wordt ieder najaar een uitje (5 dagen) naar één van de Waddeneilanden georganiseerd. Er wordt minimaal één excursie per kwartaal naar een gebied buiten onze omgeving gepland. Daarnaast worden af en toe spontane uitstapjes gemaakt door individuele leden.
Soms geven we excursies voor het grote publiek in de omgeving van Oss 
Wil je meer informatie over onze activiteiten stuur dan een mail naar:   info@vwgoss.nl

Contactpersoon: Bas van de Kar 06-48562297

Waarnemingen in ons gebied:

https://ivnoss.waarneming.nl/waarnemingen_v7.php?groep=1

Agenda:

  • Zondag 17 november: Telling Hertogswetering, 9.00
  • Donderdag 21 november: VWG vergadering, NME 20.00
  • Zondag 1 deceber: Najaarsexcursie Zeeland
  • 14 of 15 december: Bezoek werkgebied: Kesselse waard
  • Zondag 29 december: Klapekstertelling

    Wil je als niet-lid een keer mee met een activiteit van ons, stuur dan een berichtje naar info@vwgoss.nl

Andere communicatiemiddelen van de werkgroep:

Interessante sites:

Logo Sovon klein Vogelbescherming Nederland

Red de rijke Weide klein

De Schrijverik

De Vogelwerkgoep heeft 30 jaar lang een eigen magazine uitgegeven: De Schrijverik. Dit blad is ter zielen en de artikelen komen voortaan in Inzoemen.
De laatste Schrijverik geeft een mooi overzicht van 30 jaar werk van de Vogelwerkgroep Oss:

Laatste de Schrijverik