Contact Heuvelland

Elke IVN-afdeling heeft een door de leden gekozen bestuur en men mag verwachten dat deze mensen zeer betrokken zijn bij het wel en wee van een afdeling. Enerzijds verzorgen zij de gebruikelijke bestuurstaken maar ook de leden bepalen mede hoe adequaat dit bestuur de afdelingszaken aanpakt en actualiseert. Bestuurder zijn is een verantwoordelijke taak waarbij het belang van de vereniging voorop staat. Dat kan soms wat tijd of inspanning vragen maar dat hoort er nu eenmaal bij. Het is zeker geen roeping maar juist een ideaal om de visie over de natuur op afdelingsniveau vorm te geven. 

Gelukkig zijn er ook leden die geen bestuurder willen zijn maar die wel hun idealen volgen en heel veel werk verzetten. Deze mensen zijn meer praktisch ingesteld en ondersteunen juist het bestuur. 

Ons bestuur staat altijd open voor suggesties en kritiek. We hebben dit juist nodig om bij te sturen maar ook om nieuwe wegen te bewandelen. Kritiek kan dus heel positief werken. We doen ons best en hopen op veel heldere momenten bij onze leden. Reacties zijn welkom via onze secretaris.