IVN Heerlen

Het IVN gelooft dat mensen en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te staan. Het IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen.

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van belang om de kloof tussen mens en natuur te dichten. De manier waarop mensen produceren en consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar heeft ook geleid tot uitputting van de aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst, zullen we meer in evenwicht met de natuur moeten leren leven.

Het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid is een landelijke vereniging met lokale afdelingen, waarvan Heerlen er een is. Zowel landelijk als de afdeling Heerlen zijn in 1960 opgericht.

Wij als IVN Heerlen willen de mens en natuur weer met elkaar verbinden. We laten jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk natuur is. Dit willen wij bereiken door het organiseren van natuurwandelingen, lezingen, cursussen en andere activiteiten. Tevens zijn wij ook met andere organisaties en overheden in gesprek over onderwerpen die betrekking hebben op de natuur, zodat deze natuur een stem krijgt in allerlei ontwikkelingen.

Dit alles wordt gedaan door een enthousiaste groep vrijwilligers. Heb je interesse kom dan eens mee met een van onze activiteiten. Ook zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom om te komen helpen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Je hoeft niet veel te weten over de natuur als je er maar interesse voor hebt.

Onze vrijwilligers organiseren natuuractiviteiten voor een breed publiek, maken en controleren vogelnestkasten, inventariseren vogels, planten, vleermuizen, zoogdieren, enz., onderhouden ons home en bijbehorende tuin, overleggen met een groot aantal organisaties over de natuur en het milieu en nog veel meer.

Graag tot binnenkort!!