Vacatures

Vacatures IVN Geldrop (april 2022)

1. Vacature voor een nieuw Bestuurslid

Ben jij iemand die het leuk vindt om mee richting te bepalen en nieuwe ontwikkelingen vorm te geven? Dan is misschien lid van het bestuur van IVN een unieke kans.

Behalve de faciliterende taak naar de werkgroepen toe, heb je alle kansen om nieuwe stappen te zetten in het toekomst bestendig maken van IVN Geldrop. De verbreding naar Klimaat en Milieu en Natuur & Gezondheid bieden ontzettend veel nieuwe mogelijkheden.

Als bestuurslid heb je volop mogelijkheden tot samenwerking zowel binnen als buiten het IVN. Denk daarbij aan overleg met de gemeente en andere natuurorganisaties.

We komen als bestuur 1 x per maand bijeen en bespreken de lopende en geplande activiteiten. Daarnaast is er alle ruimte en openheid om over nieuwe ideeën te praten en te bespreken wat jij kunt bijdragen.

Als je al actief bent in een Werkgroep is dat een pré. Passie voor al die vrijwilligers die dag in-dag uit actief zijn voor IVN is onontbeerlijk.Tijdsbesteding is in overleg en kan flexibel ingezet worden.

In het bestuur zitten nu: 

 • Harrie Broeksteeg; voorzitter
 • Petra Siemons; secretaris
 • Marc Moors; penningmeester
 • José Rögels; bestuurslid
 • Voor meer informatie: Harrie Broeksteeg; Voorzitter IVN Geldrop

voorzitterivngeldrop@gmail.com, 06-38909009

2. Vacatures Communicatie:

2.1 -Eindredacteur Nieuwbrief
2.2 -Assistent -beheerder Facebook en Twitter
2.3 -Vervanger Website beheerder tijdens vakanties
2.4 -Coördinator Communicatie team

Om onze talrijke publieksactiviteiten onder de aandacht te brengen, is communicatie van wezenlijk belang. We hebben al enkele vrijwilligers die actief zijn voor onze website en persberichten. Voor de Nieuwsbrief en sociale media zoeken we nog andere vrijwilligers.

Allen zullen deel gaan uitmaken van het communicatieteam, waardoor er mogelijkheden ontstaan samen een beleid te ontwikkelen en afspraken te maken om elkaar te ondersteunen bij afwezigheid.

2.1. Eindredacteur Nieuwsbrief

Vind jij het leuk om als een van de eersten geïnformeerd te worden over wat er allemaal speelt bij IVN Geldrop, dan is dit misschien iets voor jou.

De Nieuwsbrief verschijnt 1x per maand en bevat een weergave van bestuursbesluiten, verslagen en activiteiten van de werkgroepen en ander belangrijk nieuws voor IVN leden en donateurs.

Als eindredacteur van de Nieuwsbrief word je geacht alle artikelen die de werkgroepen en het bestuur als kopij inzenden, te verzamelen, te ordenen en door te sturen naar degene die verantwoordelijk is voor de technische opmaak en voor het versturen van de Nieuwsbrief.

Van de eindredacteur van de Nieuwsbrief wordt wel verwacht dat je spelling en leesbaarheid controleert. Ondersteuning bij het redactiewerk vindt plaats vanuit het communicatieteam. Uiteraard kun je jouw ideeën over inhoud, vorm en schrijfstijl inbrengen.

Per maand moet je rekening houden met 4 tot 8 uur, bestaande uit het verzamelen, ordenen en werkgroepen bellen als informatie ontbreekt of niet juist is.

Interesse gewekt? Of meer informatie gewenst?
Neem dan vrijblijvend contact op met Petra Siemons (petracreusensiemons@gmail.com of José Rögels (rogelsjose@gmail.com)

2.2. Assistent beheerder Facebook en Twitter

IVN Geldrop heeft een Facebook en Twitteraccount.
Als assistent beheerder werk je samen met de huidige beheerder (Wim Hendrikx) aan het up-to-date houden van Facebook en Twitter. Onderling maken jullie afspraken over wie wat doet.

Het streven is om Facebook, Twitter en Instagram aanvullend te laten zijn op de website van IVN Geldrop in plaats van elkaar te overlappen. Dit alles in de hoop daarmee zoveel mogelijk verschillende doelgroepen te bereiken.

Uiteraard is er de nodige vrijheid om persoonlijke invulling te geven, zolang die in het belang van IVN Geldrop is. Enige IT-kennis is wel handig.

Het assistentschap vereist dat je regelmatig berichten, foto’s/ video’s plaatst en dat je reageert op binnengekomen reacties. Dit alles in samenspraak met Wim. Bij afwezigheid van Wim gaan we ervanuit dat je hem kunt vervangen en het beheer volledig doet.

Interesse? Of meer informatie gewenst?
Neem dan vrijblijvend contact op met José Rögels (rogelsjose@gmail.com), Harrie Broeksteeg (voorzitterivngeldrop@gmail.com) of Wim Hendrikx waghendrikx@onsbrabantnet.nl

2.3. Vervanger Website beheerder tijdens vakanties.

Rob Biesters is de beheerder van de website van IVN Geldrop.
De website van IVN Geldrop is het medium voor het laatste nieuws. Het zou jammer zijn als er tijdens vakantie geen update gegeven kan worden van de IVN-activiteiten. Daarom zoeken we iemand die Rob kan vervangen als hij met vakantie is.

Interesse?
Neem dan contact op met Rob Biesters: rob@biesters.nl  of José Rögels: rogelsjose@gmail.com.

2.4 Coördinator communicatieteam

Meerdere vrijwilligers zijn actief bezig met interne en externe communicatie.
Voor de onderlinge afstemming en het optimaliseren van de huidige werkwijze zoeken wij een coördinator.  

We verwachten van de coördinator dat hij/zij:

 • Een hecht communicatieteam tot stand brengt en regelmatig met de verschillende communicatiemedewerkers overleg heeft.
 • Vervanging regelt bij afwezigheid van een van de teamleden.
 • Nieuwe impulsen kan geven aan wat en hoe er gecommuniceerd wordt.
 • Bestaande vormen van communicatie wil verrijken. Denk aan blogs, het ontwikkelen van Webinars of online activiteiten.
 • Deelneemt aan het regionale PR-overleg IVN Brabant Zuidoost.
 • Toezicht houdt dat de visie van IVN terugkomt in de verschillende communicatie-uitingen.

We denken aan iemand die basiskennis en ervaring heeft met hedendaagse
communicatiemiddelen. Bij voorkeur gaat hij/zij deel uit gaat maken van het bestuur.

Interesse? Of meer informatie gewenst?
Neem dan vrijblijvend contact op met José Rögels (rogelsjose@gmail.com) of Harrie Broeksteeg (voorzitterivngeldrop@gmail.com)