Groene verandering

De IVN Klimaatcursus biedt kennis en handvatten rondom de thema’s klimaatverandering en duurzaamheid. Cursisten werken toe naar een eigen actieplan. Deze acties dragen bij aan groene veranderingen thuis, in de buurt, op werk of bredere systeemverandering.

De cursus in het kort

Ontwikkeling

  • In 2020 is de klimaatcursus geïntroduceerd.
  • De cursus is ontwikkeld door vrijwilligers en medewerkers van IVN Natuureducatie.
  • Meer dan 50 jongeren van Groen Traineeship zorgden voor de doorontwikkeling van de cursus.
  • Jaarlijks wordt de cursus geactualiseerd en waar nodig aangepast aan recente ontwikkelingen.

Inhoud

  • De cursus kan zowel offline als online gegeven worden.
  • De cursus kan worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. Zo hebben we de cursus bijvoorbeeld aan toekomstige bewoners van een ecodorp in Drenthe in aangepaste vorm kunnen aanbieden.
  • In samenwerking met Qompas is een spin-off van de cursus ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.

Organisatoren

  • De cursussen worden grotendeels georganiseerd door lokale IVN-afdelingen.
  • Deze afdelingen werken in sommige gevallen samen met partijen zoals het Humanistisch Verbond of bibliotheken.
  • Van 2020 tot 2022 vonden 40 klimaatcursussen plaats en hebben 900 deelnemers de cursus succesvol afgesloten met actieplan.

Onze aanpak

Om impact te kunnen maken met deze cursus passen we onderdelen van de organizing methodiek toe. Dit betekent onder andere dat we bondgenoten zoeken in de vorm van educatieve partners die de cursus willen aanbieden. Ook laten we nieuwe groene vrijwilligers aanhaken als trainers of organisatoren en ondersteunen we IVN-afdelingen met landelijke promotie en advies. In 2021 en 2022 waren meer dan 50 vrijwilligers binnen en buiten IVN betrokken bij de klimaatcursus. De vrijwilligers vervulden de rol van o.a. trainer, storyteller, technische ondersteuner of organisator.

Voor het jaar 2023 zoeken we weer cursusorganisatoren. Vanaf 2024 komen er weer plekken vrij in onze klimaattrainerspool.

Hoe kan ik meedoen?

Volg de cursus

Leer over klimaatverandering en de positieve impact die jij kan hebben op het klimaat.

 

Organiseer de cursus

Zorg ervoor dat meer mensen de klimaatcursus kunnen volgen en mee worden genomen in de groene verandering.

Word klimaattrainer

Verzorg klimaatles of modules storytelling, klimaatpsychologie en systeemverandering.