Nationale Buitenlesdag

Jaarlijks organiseert IVN de Nationale Buitenlesdag in april. Op die dag vragen we aandacht voor het belang van buitenlessen. We vieren dat steeds meer leerkrachten buitenles geven, niet alleen op die ene dag, maar het hele jaar door. Onze missie: 25% van de lestijd is buitenlestijd. Doe je ook mee? De volgende Nationale Buitenlesdag vindt plaats op 9 april 2024.

leerlingen krijgen buitenles en natuureducatie op een groen schoolplein, buitenlokaal of op de basisschool

Elke dag = buitenlesdag!

IVN Natuureducatie organiseert sinds 2016 de campagne Buitenlesdag om aandacht te vragen voor het gebruik van het schoolplein om les te geven. Het (groene) schoolplein en de buurt vormen een fantastisch buitenlokaal voor natuurlessen maar ook om vakken als taal, rekenen, geschiedenis en techniek contextrijk en geïntegreerd aan te bieden, met meer ruimte voor beweging. Dat is niet alleen heel leuk, het is ook gezond en goed voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Steeds meer leerkrachten gaan op de Nationale Buitenlesdag, maar ook op andere dagen in het jaar, naar buiten. Maar op de, door leerkrachten zelf genoemde, 25% buitenlestijd zitten we nog lang niet. Wij proberen leerkrachten en scholen te helpen door inspiratie en voorbeelden te geven, kennis te delen en onderzoek te doen. Wij geven tips en inspiratie om het schoolplein te vergroenen en het nog geschikter te maken voor buitenlessen. Bovendien roepen we andere partijen, zoals de landelijke overheid, op om te helpen om belemmeringen voor buitenles geven weg te nemen. Samen werken we toe naar een generatie van echte buitenjuffen en buitenmeesters!

Buiten leer je meer!

Buitenlessen leveren veel op voor het leerproces. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die tijdens het leren hun lichaam gebruiken beter presteren. Bij kinderen is de ontwikkeling van motoriek en cognitie sterk verweven, zo stimuleert beweging de ontwikkeling van de hersenen en kunnen kinderen informatie beter integreren en toepasbaar maken.

 

Buitenles krijgen bevordert de intrinsieke motivatie van leerlingen. Ook frisse lucht ondersteunt de aandacht en prestaties van kinderen, wat doorwerkt zodra ze weer naar binnen gaan. Als lessen worden gegeven in een groene omgeving, op een natuurrijk schoolplein bijvoorbeeld, levert dit nog eens extra voordelen op voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Ontdek de voordelen van buitenlessen

Over de drempel

In 2017 toonde DUO aan dat zowel leerkrachten als leerlingen vaker buiten les willen. Volgens leerkrachten is de ideale verhouding voor leerlingen 75% binnenles en 25% buitenles. In werkelijkheid ligt de verhouding gemiddeld op 99,5% binnen en 0,5% buiten. Verder zou maar liefst tweederde van alle leerkrachten vaker buiten les willen geven. Dat leerkrachten dit nog weinig doen, heeft te maken met verschillende knelpunten. Leerkrachten geven aan dat zij behoefte hebben aan goede voorbeeldlessen, verbetering van de eigen vaardigheden in buitenles geven, een geschiktere buitenruimte en extra ondersteuning.

Om scholen en leerkrachten hierbij te helpen, heeft IVN samen met leerkrachten buitenlessen ontwikkeld die aansluiten bij de kerndoelen van het primair onderwijs. Je vindt er lessen voor alle leeftijden en vakken.

Met de leerkrachtentraining Natuurrijke Studiedag helpen we schoolteams op weg om buitenlesgeven te integreren in de dagelijkse praktijk.

Ook ondersteunen we scholen om hun schoolplein in te richten als natuurrijke buitenruimte die geschikt is voor buitenlessen.

 

IVN en Buitenlesdag

IVN werkt aan een (be)leefwereld waar contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is, zodat ze spelenderwijs een band opbouwen met de natuur. Ook op het schoolplein, bijvoorbeeld met onze campagne Buitenlesdag. Zo ontdekken ze zelf de waarde van de natuur. Goed voor het kind en goed voor de natuur.