Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Door het programma willen we kinderen en jongeren meer bewust maken van het belang van gezond en duurzaam voedsel. Het programma richt zich enerzijds op de herkomst van voedsel en anderzijds op de keuze en consumptie van voedsel. Door middel van informatie en activiteiten brengen we dit onderwerp onder de aandacht bij kinderen.  Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Jong Leren Eten staat voor: zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten loopt van 2017 t/m 2024 en is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS.

Per provincie is een makelaar actief vanuit het gezondheidsdomein (verbonden aan de GGD) en een vanuit het duurzaamheidsdomein (IVN). Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaar verbindt vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio.

In de provincie Utrecht kun je terecht bij makelaar Lisa Verbruggen via l.verbruggen@ivn.nl. Of kijk voor meer informatie op: www.jonglereneten.nl.