Nieuwe Driemanspolder in het zonnetje

Nieuwe Driemanspolder in het zonnetje

Zoetermeer 15 februari 2022

Studenten van de Wageningen universiteit op bezoek in één van de nieuwste natuurgebieden rond Zoetermeer.

Een groep studenten doet mee aan een onderzoek naar een lange termijn visie die gemeenten en de provincie willen ontwikkelen op het juiste gebruik en beheer van ons landschap. De groep heeft zich gericht op de polders tussen Leiden en Zoetermeer en hun interesse ligt bij de Nieuwe Driemanspolder (ook wel N3MP), in de hoek tussen Westerpark, Buytenpark en Leidschenveen.

Zij hebben de hulp ingeroepen van IVN Zoetermeer en op dinsdag 15 februari was er door tussenkomst van IVN een rondleiding met de projectleider van de totstandkoming van dit gebied, Paul Hollander, en stadsecoloog André van Kleinwee.

N3MP 2Het is een groot terrein dat vooral heel veel water kan bergen dat soms overtollig is in ons laag stuk Nederland. Verder biedt het recreatieruimte voor fietsers, wandelaars en paardrijders. En de natuurwaarde is er, zeker voor veel watervogels! Beheer is wel nodig, want het vele water zou zomaar het land weer kunnen opslokken.

Paul Hollander van waterschap Rijnland vertelt dat het een soms wankel N3MP3evenwicht is tussen laag en hoog waterpeil: wat is nodig om het land niet te laten overstromen tegenover te weinig water waardoor bijvoorbeeld zout water het gebied in zou komen. Stadsecoloog André is betrokken bij het maken van de juiste keuzes in oa. de begroeing om het gebied zijn functies voor natuur en recreatie te laten behouden. 

Deze N3MP ligt wellicht voor veel Zoetermeerders wat ver weg voor de (dagelijkse) wandeling. Zoek het een keer op, het is een interessant stuk nieuwe natuur in onze buurt en belangrijk om schoon water en droge voeten te houden in ons stuk van Nederland!

Deel deze pagina