De Tjamme

De Tjamme is één van de eerste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Het gebied werd in 1983 aangekocht en is sindsdien veranderd in een gevarieerd landschap. In de Tjamme vinden we moerassen, graslanden, open water en bos.   

‘s Winters bezoeken honderden ganzen en eenden de plassen om te rusten en te eten. In het najaar kunnen we grote groepen Lepelaars waarnemen. Tot de vaste bewoners van het gebied behoren de Grote zilverreiger, Kwartelkoning, Rietzanger en Porseleinhoen.

Van achter een scherm bestaat de mogelijkheid de vogels op de plas te observeren.