De Hoorndermeden

De Hoorndermeden is een groot natuurgebied (110 hectare), gelegen in het beekdal van de Westerwoldsche Aa tussen Wedde en Blijham.  In tegenstelling tot het land in de rest van de voormalige gemeente Bellingwedde, (per 01 januari 2018 zijn de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde samen gevoegd tot één gemeente Westerwolde),  is hier de grond niet afgegraven of verkaveld, zodat het terrein te midden van het oorspronkelijke gebruikslandschap ligt.
De Hoorndermeden is van oudsher een natuurlijk waterbergingsgebied, dat in de loop van de tijd vooral door boeren werd bewoond.

Tijdens de herinrichting  (2010/2011) in het kader van de Ecologische Hoofd Structuur is er hard gewerkt om het land zijn oorspronkelijk aanzien zo veel mogelijk terug te geven. De kaden van het riviertje zijn aangepast, zodat het gebied vaker overstroomt. De oevers kregen hun natuurlijke glooiing terug en op verschillende plaatsen werden bosjes geplant. Ook is er een wandelbrug, een zogenaamd “hoogholtje”, over de Aa gelegd om nieuwe wandelroutes te laten ontstaan.

HoogholtjeHet Hoogholtje (foto: Arnold Dost)

Om de natuurontwikkeling verder te bevorderen wordt de Hoorndermeden  door Staatsbosbeheer extensief en ecologisch beheerd. Karakteristiek voor het huidige landschap zijn de drassige graslanden aan weerszijden van het riviertje. De akkers vind je op de hoger gelegen essen, de oudere beplanting op de oorspronkelijke winterdijken.

Doordat er sloten gedempt zijn komt hier en daar het grondwater omhoog. Op die plaatsen groeien zeldzame zeggenvegetaties. In het voorjaar kleuren de onbemeste graslanden lila van de Pinksterbloemen, in mei is het land geel van de Paardenbloemen. Verder groeit er o.a. Knikkend tandzaad en Grote ratelaar.

Grote ratelaar(Grote ratelaar)

Ook vogels hebben hier hun leefgebieden gevonden. De Grauwe klauwier en het Paapje vinden in de bosjes rondom de laaggelegen weiden (meden) een mooie uitkijkpost. De Watersnip heeft zijn schuilplaats in de rietgrasruigten en als je langs het riviertje loopt kun je wel eens een IJsvogel zien vissen of de Grote zilverreiger verrassen.

grote zilverreiger(Grote zilverreiger)

Het natte gebied trekt veel insecten aan, die op hun beurt weer amfibieën  aantrekken, waar de reigers dan weer van profiteren. Behalve de Blauwe reiger wordt de Grote zilverreiger er ’s winters vaak gezien.

In het kader van het veertig jarig jubileum in 2010 hebben vrijwilligers van IVN Bellingwedde in maart 2011 een ooievaarsnest geplaatst. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren.

De eerste vogels zijn al gesignaleerd. Zij hebben het nest verkend en zelfs licht “verbouwd”, maar tot nu toe is het nog tot broeden gekomen.

Na twee jaar geen ooievaars meer in de Hoorndermeden te hebben waargenomen stapten op 28-07-2016, rond 10.00 uur, weer twee prachtige exemplaren al fourageren  op de es rond. Vijftig meter ver  van het nest.  Een verkenning voor volgend jaar?

ooievaars hoorndermeden(Ooievaars op de Hoorndermeden)

 

Op 29-07-2016 rond 10.00 uur kwam er een melding dat er een 10-tal ooievaars op dezelfde plek aan het foerageren waren. Helaas vlogen ze één voor één weg in zuidelijke richting, (Wessinghuizen / Smeerling).

In 2019 werd het nest bewoond door een Ooievaarspaar dat twee jongen groot bracht. In 2020 kwamen ze terug en brachten wederom 2 jongen groot.

Ooievaar met jongen