Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep gaat 6 tot 8 keer per jaar op excursie.
Daarnaast zijn er een aantal bijeenkomsten om planten te determineren.

Tijdens een excursie doorlopen we het terrein en benoemen de planten die we tegenkomen. Ook allerlei andere zaken hebben daarbij onze belangstelling, zoals paddenstoelen, vogels, reptielen en insecten, kortom 'alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit'.

De benoemde planten worden genoteerd en ook de andere observaties komen op de lijst. Planten die we niet zo snel herkennen worden vaak mee naar huis genomen en door iemand van ons verder gedetermineerd.

Sinds enige tijd maken we de plantenlijst op alfabetische volgorde. Deze lijst wordt vóór de excursie uitgedeeld, zodat we alleen een kruisje hoeven te zetten bij een gevonden en benoemde soort.

Vaak gaan we 's avonds op pad en genieten we ook van de rustige natuur, prachtige luchten en vergezichten.

Contactpersoon van deze werkgroep is Lydia Verweij.
E-mail:  lydiavw@gmail.com


Jaarverslag Plantenwerkgroep 2019

Een samenvatting van de excursies van 2019:

  • 19-04-18:  Tureluur, 8 leden aanwezig,  veel soorten opgeschreven.
  • 19-05-22:  Duinpark, aantal aanwezigen onbekend, veel soorten genoteerd.
  • 19-06-14:  Horsvalllei, 11 aanwezigen, de excursie werd door alle aanwezigen als zeer interessant, mooi enz. benoemd. Behalve vele plantensoorten, werden ook 5 rupsen, en een vlinder gezien.
  • 19-08- 13:  Kreeftenpolder, 12 aanwezigen, veel soorten.
  • 19-09-11:   Rinus in het bos,  Ploegelanderweg.  8 aanwezigen. Eerst viel er alleen maar regen, en stonden we verkleumd bij elkaar, maar de takken van Rinus waren heel erg interessant, en misschien daarom of daardoor werd het droog! We waren heel tevreden dat we dit alles hebben mogen zien/horen. Rinus heeft aangegeven dat hij geen nieuwe keer meer doet, hij heeft alles besproken!