Werkgroep wilde planten

De werkgroep wilde planten heeft onder meer tot doel om samen actief bezig te zijn met planten in de vrije natuur; plantenkennis opfrissen en uitbreiden; (leren) determineren; eenvoudige inventarisaties. Periodiek worden bepaalde (natuur)gebieden bezocht om onderzoek te doen naar de daar aanwezige planten.

Om de opgedane ervaringen met elkaar te delen en nieuwe doelen vast te stellen zijn er periodieke bijeenkomsten.

Wie zin heeft om binnen de werkgroep wilde planten aan de slag te gaan, kan contact op nemen met  ria2brouwer@gmail.com

 

De plantewurkgroep organisearret elke moanne in ekskurzje foar de leden. Elk is wolkom om dêr in kear oan mei te dwaan, uteraard ek om lid te wurden fan de klup.

Ynformaasje bij Ria Brouwer, 06-13281992,   ria2brouwer@gmail.com