Werkgroep wilde planten

De werkgroep wilde planten heeft onder meer tot doel om samen actief bezig te zijn met planten in de vrije natuur; plantenkennis opfrissen en uitbreiden; (leren) determineren; eenvoudige inventarisaties. Periodiek worden bepaalde (natuur)gebieden bezocht om onderzoek te doen naar de daar aanwezige planten.

Om de opgedane ervaringen met elkaar te delen en nieuwe doelen vast te stellen zijn er periodieke bijeenkomsten.

Wie zin heeft om binnen de werkgroep wilde planten aan de slag te gaan, kan contact op nemen met de Coördinator.