Zeldzame planten in het Stormpoldervloedbos (14 april 2018)

Verslag Marlies Butter

Foto’s Marlies Butter en Liesbeth den Haan

 

Het is laag water, de belangrijkste voorwaarde om het Stormpoldervloedbos in Krimpen aan den IJssel te kunnen betreden. Het Stormpoldervloedbos staat onder invloed van de getijden van de zee. Dit betekent dat het er eb en vloed wordt. Het getij checken voordat je het gebied in gaat, is een must.

Samen met een groep enthousiaste mensen gaan wij (Liesbeth den Haan en ondergetekende) het Stormpoldervloedbos in om onder andere op zoek te gaan naar een tweetal zeldzame planten, te weten de Spindotterbloem (Caltha palustris) en het Zomerklokje (Leucojum aestivum).

 

spindotter

Met name de Spindotterbloem, die bloeit in de periode april - mei, is op het moment van de excursie een opvallende verschijning. Overal langs de paden zijn de opvallend gele bloemen te vinden. Voor het zomerklokje, dat overigens niet bloeit in de zomer, zijn we voor het mooie nog net iets te vroeg. Dat wil zeggen dat de plant wel aanwezig is, maar nog niet heel erg in het oog springt.

 

Ondanks het feit dat de planten tot andere soorten behoren, vertonen zij een aantal opvallende overeenkomsten. Beide planten zijn zeldzaam in Nederland, maar zijn kenmerkend voor het Stormpoldervloedbos. Zowel de Spindotterbloem als het Zomerklokje houden van een drassige, moerasachtige bodem. Het Stormpoldervloedbos vormt zeker voor de Spindotterbloem de perfecte biotoop. De Spindotterbloem komt voornamelijk voor op zeer voedselrijke grond op bij hoog water overstroomde plaatsen. Opvallend is de vermoedelijke aanpassing van de Spindotterbloem aan de getijdenwerking. Kieming is door de dagelijkse schommelingen van de waterstand in dit milieu erg lastig. De soort heeft zich dan ook gespecialiseerd in een bijzondere manier om zich te vermeerderen. Op de knopen, in de bladoksels van de oude bladen, ontwikkelen zich jonge bladen met bijbehorende spinachtige wortels. Op het moment dat de tussenliggende stengeldelen zijn vergaan, kunnen de jonge plantjes door het water worden verspreid en op een andere plaats uitgroeien tot nieuwe planten.

vloedbos