Hitland

Hitland is nu een oase van rust in het drukke randstedelijke gebied. Het ademt historie van het oude (veen)weidelandschap met zijn langwerpige kavels, de voormalige steenovens aan de rivierdijk, de eeuwenoude laantjes en kades, de door riet omzoomde sloten en plassen, de rivierdijk en haar buitendijkse slikken.

Oude landschapselementen en nieuwe natuur maken het gebied dubbel interessant. Het middengebied is open gebleven; daar is nog een beperkt aantal veehouders actief. In het noorden van Hitland is een populierenbos geplant en aan de rand daarvan bevindt zich een drassig gebied; in het zuidelijk deel vinden we een afwisseling tussen langwerpige bospercelen en weides, plassen, een moerasgebied.

Bij de inrichting van het gebied voor recreatie is het oude slotenpatroon grotendeels gehandhaafd. Diverse nieuwe paden zijn aangelegd. Een fiets- en wandelpad langs de oude Molenwetering verbindt het noordelijk met het zuidelijk deel. Enkele nieuwe voorzieningen zijn in 2016 tot stand gekomen, zoals een waterspeelplaats en een vogeluitkijkplaats aan de rand van het moerasgebied, beide in het zuidelijk deel.