Excursie Historische Tuin Schoonoord (22 juli 2018)

Excursie naar de Historische tuin Schoonoord (22 juli 2018)

Met een flinke groep van 18 personen maakten Paul en Liesbeth een heerlijke wandeling door de historische tuin Schoonoord. De vele en gevarieerde bomen boden de zeer gewenste schaduw. We bekeken de deels wilde en (groten)deels aangeplante flora en hoorden over de geschiedenis van de tuin, die veelbewogen is.

Op het terrein stond vroeger een buitenhuis genaamd Schoonoord. Met enkele andere buitenhuizen bevond het zich in een van de kleinste polders van Nederland. Deze polder, daterend uit de 17de eeuw, werd de Muizenpolder genoemd, naar wordt verteld vanwege een grote muizenplaag die er ooit heerste. Vóór inpoldering was het gebied een uiterwaard die regelmatig overstroomde en bij elke overstroming slib achterliet en geleidelijk aan hoger kwam te liggen.

Nadat de laatste bewoner van het buitenhuis begin 20ste eeuw was overleden, bleef het enige tijd onbewoond, totdat de nieuwe eigenaar van de zuidwestelijke hoek van de grond (snoepfabrikant Jamin) het liet afbreken en er een nieuwe villa liet bouwen. Andere delen van de oorspronkelijke tuin werden door de eigenaar (Jacob Mees) verkocht om er een flat op te bouwen (de Parkflat). De tuin zelf was al met al gereduceerd tot een oppervlak van 3 hectare. Voor zijn dood (in 1969) stelde Jacob Mees de toekomst van de tuin veilig, door haar voor een bedrag van honderd gulden per jaar te verpachten aan de Gemeente, op voorwaarde dat deze de tuin zou onderhouden en zou openstellen voor het publiek.

 

Sloot Historische Tuin Schoonoord

 

Jacob Mees heeft gedurende zijn leven diverse wijzigingen aangebracht in de tuin, waarvan we nu de sporen nog kunnen zien. Hij liet het oorspronkelijke toegangshek van Schoonoord verplaatsen naar de ingang aan de Kievitslaan. Tuinarchitect Zocher zorgde voor de aanleg van een park(je) in Engelse landschapsstijl – met kronkelende paden en doorkijkjes en de aanplant van bomen, onder andere langs de grote vijver. Van de door Zocher aangeplante bomen staan er niet veel meer, alleen de Libanon-ceders langs de grote vijver. In een van deze bomen broedt jaarlijks een Sperwer. We hoorden tijdens onze wandeling de jongen van de Sperwer roepen (net als vorig jaar overigens).

 

Moeraslantaarn

Van een van de waterplanten wisten we niet om welke plant het ging. Na enig zoekwerk achteraf kwam Philip Both tot de conclusie dat het moest gaan om de Moeraslantaarn (Lysichiton americanus – zie foto van Philip), een als tuinplant gebruikte plant afkomstig uit Noord-Amerika, die verwilderd in Nederland voorkomt. In Schoonoord is hij aangeplant.

 

Griekse Alant

Griekse Alant (foto Liesbeth den Haan).