Over Heerenveen e.o.

Afdeling Heerenveen is een zeer actieve afdeling met ongeveer 115 leden. We organiseren een groot aantal activiteiten per jaar. Er zijn een tiental excursies per jaar en één of meer lezingen. Soms organiseren we ook een natuurcursus.

Jeugd betrekken bij de natuur en een kiem leggen voor de toekomst is voor ons een speerpunt.

Voor de jeugd worden er projecten gedaan op verzoek van en met scholen, waarbij een groot aantal klassen van diverse scholen kennis maakt met de natuur in één of meerdere dagdelen. Vaak werken we samen met de NME (Natuur, Milieu en duurzaamheids Educatie) de Naturij in Drachten. 

Naast deze jeugd projecten is in 2020 ook een jeugdafdeling van start gegaan: de Wâldstruners. Elke maand is er weer een zeer boeiende activiteit en komen er zeer enthousiaste kinderen. In 2023 kreeg deze groep uitbreiding met de “Boskskarrels”. Voor peuters en hun ouders organiseren we een aantal workshops per jaar.

Bij de Nationale Natuurwerkdag komt er meestal ook veel jeugd helpen.  Vaak zijn er een aantal scoutinggroepen uit de wijde omgeving op die dag aanwezig om samen met leden en overige deelnemers de handen uit de mouwen te steken voor de natuur.

In de herfst gaat de paddenstoel werkgroep in de verschillende bossen in Oranjewoud maar ook elders bv. bij Oudehorne of Olderberkoop op zoek naar paddenstoelen. Alle gevonden paddenstoelen worden genoteerd en doorgegeven.

Naast alle activiteiten op de site worden er ook nog andere mogelijkheden geboden, zoals het met een groep, b.v. familie of vereniging, onder leiding van een IVN-gids de natuur te gaan verkennen. 

Afdeling Heerenveen e.o. vierde in 2024 haar 50 jarig bestaan en hoopt dat deze vereniging deze mooie taak nog lang zal mogen blijven doen.

Wilt u meer weten over onze afdeling, b.v. lid of donateur worden of heeft u vragen over de activiteten neem dan contact op met één van onze bestuursleden of werkgroepleden.

Lidmaatschap

Als lid ontvangt U hiervoor 1x per jaar de Veenbrief, een activiteitenflyer afdeling Heerenveen, de Composiet met het jaaroverzicht van alle IVN activiteiten in Friesland, mailnieuwsbrieven en activiteitenherinneringen, daarnaast ook nog 4x per jaar het landelijk tijdschrift Mens en Natuur.   

*) Op een enkele uitzondering na zijn alle activiteiten bij onze afdeling en alle andere afdelingen in Friesland gratis, met uitzondering van afdeling Lege Midden.