Van de Natuurgids, nieuwe rubriek 2022

Van de Natuurgids, nieuwe rubriek 2022

De Wâlden 6 maart 2022

Elk kwartaal stellen we 3 vragen aan een Natuurgids van IVN de Wâlden. Voorjaar 2022 is dit Karin Akkerman

 

  1. Karin, wat is je persoonlijke (natuur) favoriet in de Walden?

Oei, moeilijk kiezen. Er zijn een aantal erg mooie gebieden binnen het gebied de Wâlden. Ik hou van gebieden waar een interessant verhaal aan verbonden is wat je terug kunt zien als je door het gebied loopt (of fietst).  Dit verhaal kan (cultuur-) historisch zijn, maar ook geologisch of beheersmatig. Helemaal leuk is als er volksverhalen over bekend zijn. Als adoptiegebied voor mijn natuurgidsenopleiding heb ik de Merskenheide gekozen omdat dit gebied zo goed past in de omschrijving hierboven. Maar er zijn veel meer gebieden waar ik erg graag kom zoals de gebieden rondom Eernewoude en Bakkeveen, de Leijen, het Wijnjeterper Schar. Ieder gebied heeft zijn eigen aardigheden waar ik erg van kan genieten. En hoewel ik houd van water, zee en vergezichten is het toch altijd weer het “smûk skaadzjend bjeamtegrien” waar ik me helemaal thuisvoel en waar ik kan genieten van heel veel kleine dingen.

2.     Waar zet je als NatuurGids op in komend jaar met de Wâlden-natuur?

Wat ik belangrijk vind is dat mensen zich blijven verwonderen. Alles bij naam kennen is mijns inziens niet het belangrijkste, maar het ontdekken hoe geweldig de natuur in elkaar zit, alles met elkaar verbonden is en niet zonder elkaar kan. En dat begint met verhalen en waarnemingen die je aanzetten tot ontdekken, verwonderen en ervaren.

De excursies die ik dit jaar in de Wâlden verzorg zijn ook min of meer voortgekomen uit de natuurgidsenopleiding. Een wandeling over de Merskenheide waarbij ik put uit verhalen en kennis die ik heb opgedaan tijdens het jaar dat ik dit gebied heb gevolgd, maar ook een kinderactiviteit rondom bomen. Deze activiteit heb ik samen met een aantal medecursisten tijdens de natuurgidsenopleiding ontwikkeld. En als laatste een activiteit rondom wilde bijen waarbij ik de leskist die ik als educatief project tijdens de opleiding heb ontwikkeld gebruikt.

 

3.     Wat wil je nog meer ‘kwijt’: (eigen) foto in de natuur, boekentip, film, jongeren betrekken, samenwerken…..?

Naar mijn mening is het belangrijk dat alle kinderen de natuur moeten ervaren en niet alleen die kinderen die vanuit zichzelf al interesse hebben voor de natuur. Dat is de reden waarom ik, naast de excursies die ik voor het IVN verzorg, ook vrijwilliger ben bij het NME de Naturij. Daar verzorg ik veldwerklessen voor schoolkinderen. Dan krijg je dus alle kinderen van een groep, ook die kinderen die niet zoveel met buiten hebben. Soms is het al een hele overwinning dat ze een worm op hun hand durven houden, maar o wat is die overwinning belangrijk! Wil je het belang van de natuur overbrengen is het belangrijk dat kinderen ervaren dat natuur niet eng of vies is. Mijns inziens is het belang van samenwerken met organisaties die wat betreft (natuur-) doelstellingen dicht bij elkaar liggen een goede kans om doelen te bereiken. Uiteindelijk willen we toch allemaal hetzelfde: bewustwording van de grote waarde en belang van de natuur. De natuur kan wel zonder ons, maar wij kunnen niet zonder de natuur.

 

 

Deel deze pagina