Over Cadier en Keer

De Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer (VTN) is in 1966 opgericht. De vereniging is één van de eerste lokale natuurbeschermings-instanties in Zuid-Limburg. De vereniging begon met 40 à 50 vrijwilligers, die met het maken en ophangen van nestkastjes iets wilden doen voor de vogels in onze omgeving. Inmiddels is de VTN uitgegroeid tot één van de grootste natuurverenigingen in Limburg waarvan zo'n 400 gezinnen lid zijn; uniek, zeker gezien het aantal inwoners van Cadier en Keer.

De doelstelling van de vereniging is belangstelling wekken voor en medewerking verlenen aan het behoud van de natuur. Hieronder valt ook het bevorderen van kennis over de natuur en het stimuleren van verantwoord gedrag in natuur en landschap. Ook proberen de VTN-ers verontreiniging en vernielingen in de natuur tegen te gaan. De VTN Cadier en Keer is geen afdeling van het landelijk IVN (vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) maar maakt met een aparte werkgroep toch deel uit van deze vereniging.

De vereniging is er voor jong en oud. De VTN heeft een prachtig verenigingslokaal op de zolder van Gemeenschapshuis 't Keerhoes aan de Limburgerstraat 78. Bezoek tijdens lezingen of open dagen (iedere maandag van 14.00 uur tot 16.30 uur) dit lokaal eens. De VTN heeft ook een klein natuurgebiedje de Bijenweide, met poelen in eigendom.