Tuin en moestuin

Een levend schoolplein met de Moestuinman

Primair onderwijs 19 april 2023

Het mooie van een groen schoolplein is dat het altijd in ontwikkeling blijft’, vertelt Sven van der Linden, directeur van Basisschool de Vlieger in Zuid-Limburg. Stenen tegels kun je een kleurtje geven, maar daar blijft het dan ook bij. Onze leerlingen zorgen samen met moestuinexpert Simon Eurlings ervoor dat ons groene schoolplein zich constant vernieuwd. Mede dankzij het IVN Groene schoolpleinenfonds krijgen de kinderen het hele jaar door les van Simon, beter bekend als de Moestuinman. Hij hoeft maar met de hark en de schoffel binnen te komen en de kinderen zijn enthousiast. 

In 2021 werd het schoolplein van de Vlieger verruimd en kwam er extra aandacht voor een gezonde leefstijl bij kinderen. Moestuinieren werd één van de vakken voor talentontwikkeling waar alle kinderen aan meedoen. Op het begin is dat nieuw – en dus eng of saai. ‘Gelukkig weet Simon zich ontzettend goed aan te passen op iedere leeftijdsgroep’, deelt Sven. ‘Met de onderbouw is het al een verrijking om vrij buiten te spelen en met loeppotjes op zoek te gaan naar wormen. Bij de midden –en bovenbouw wordt meer diepte ingebracht met als resultaat dat er steeds weer iets nieuws op het plein te vinden is.’ De kinderen timmeren vogel –en egelhuisjes, leggen boomschorspaden aan, zaaien zaadjes en zien nieuwe planten groeien.  

Meer dan moestuinieren

Voor Simon is het geweldig om iedere keer weer de verwondering bij de kinderen te zien. Hij ziet ook dat veel kinderen die misschien geen dokter of advocaat worden veel baat hebben bij de buitenlessen: ‘Sterker nog, ze excelleren vaak. Succeservaringen kun je op veel meer manieren opdoen dan alleen met een hoog cijfer voor rekenen of taal.’

Inmiddels gaat het naast het moestuinieren ook over de wolf, klimaat, plastic afval en heeft Simon onlangs een vuurschaal aangeschaft, waarmee ze samen koken. ‘Daarmee tikken we de elementen water, vuur, lucht en aarde allemaal aan.’ Het schoolplein blijft zich verder ontwikkelen. In het voorjaar staat de aanleg van een kleine poel voor kikkervisjes op de planning. 

In bovenstaande video zie je vanaf 00:42 een stuk van het groene schoolplein van Basisschool de Vlieger. 

Samen met leerkrachten en de buurt

Op het groene schoolplein is ook een IVN voedselbosje geplant en een buitenleslokaal ingericht. Leerkrachten hebben de vrijheid om hun lessen hier te geven. Sven: ‘Zo is er bijvoorbeeld les over klokkijken door de klok met stoepkrijt op de grond te tekenen. Of leren kinderen buiten over fotosynthese bij planten. Het kan zo divers als je maar wilt!’ 

Naast het positieve effect dat het schoolplein heeft op de kinderen, draagt het ook bij aan de betrokkenheid van de buurt. Buurtbewoners kijken niet langer meer uit op een onverzorgd stuk plein met onkruid en afval, maar zien vogels, vlinders en véél groen. De bewoners maken daarbij ook zelf gebruik van het plein voor vergaderingen, muziekworkshops en andere activiteiten.  

Stimuleren van gebruik groen schoolplein

‘De reguliere schoolbegroting is niet dekkend genoeg om deze vorm van onderwijs te financieren.’ vertelt Sven. Met behulp van fondsen zoals het IVN Groene schoolpleinenfonds is het mogelijk om mensen met expertise zoals Simon in te zetten en actief gebruik te blijven maken van het schoolplein. Sven hoopt dat de Vlieger een voorbeeld kan zijn voor andere scholen: “Het is even een investering, maar het levert zo gigantisch veel op. Ik zou het ieder kind en elke school gunnen.”  

Aanvragen subsidie

Heeft jouw school een groen schoolplein en wil je deze nog beter inzetten voor natuuronderwijs? Of heb jij contact met een school die ondersteuning kunnen gebruiken? Dien dan een aanvraag in of verwijs de school door naar het IVN Groene Schoolpleinenfonds

Ontdek meer over

Deel deze pagina