Doe-tip: Insectenhotel Bijen

Doe-tip: Insectenhotel

Wilde bijen en andere insecten vinden het heerlijk om een beschutte plek te hebben. Een insectenhotel is daar ideaal voor en makkelijk om te maken.

Bedreigde bijen

Meer dan de helft van alle 358 bijensoorten is bedreigd. Bijen zijn ontzettend belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.
De grootste bedreiging voor de wilde bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit zijn directe gevolgen van de intensieve grootschalige landbouw, verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Heggen, bosjes en houtwallen zijn grotendeels verdwenen en daarmee ook veel nestplaatsen van de bij. IVN komt in actie voor de wilde bij met het project Nederland Zoemt. En dat is hard nodig!

Zelf een insectenhotel maken

Iedere ‘gast’ heeft een voorkeur voor bepaalde materialen. De plaatjes in de instructie geven aan welk materiaal geschikt is voor welke soort. Zo kun je ook enkel een bijen- of vlinderhotel maken.

Download de handleiding

Bekijk de video

 

 

Liever een kant-en-klaar insectenhotel?

In de IVN webwinkel vind je dit insectenhotel dat is gemaakt van 100% recycled hout. Het biedt een ideinsectenhotelale schuil- en overwinterplaats voor diverse soorten nuttige insecten.

Bestel voor €29,95

Bijen zoekkaart

Voor € 1 heb je een bijen zoekkaart. Op deze wilde bijen zoekkaart zijn de 20 meest voorkomende soorten afgebeeld.

Bestel voor €1

Wil je meer #groenomtedoen tips?

Bekijk alle tips

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina