6.7 KM

Afferdense Waarden

(2)

De route door de Afferdense Waarden (deel van de Afferdense en Deestse Waarden) is een struinroute. Hier is geen gemarkeerd of herkenbaar pad maar wordt de looprichting aangegeven. Het is een Natura 2000 gebied dat in 2019 werd geopend en is aangelegd in het kader van ’ruimte voor de rivier’. De conditie van het terrein is veranderlijk, wij adviseren vaste, gesloten schoenen. De route is niet geschikt voor wandelwagens en mindervaliden. Bij hogere waterstanden is dit gebied niet toegankelijk. Gedurende het groeiseizoen kan de begroeiing behoorlijk toenemen en soms de doorgang bemoeilijken. Alleen het traject op de Waalbandijk is voor iedereen
toegankelijk.
Met de gratis apps BirdNET,
PlantNet en Obsidentify kan men vogelgeluiden en plantensoorten herkennen.

Neem a.u.b. kennis van de informatie op de borden van Staatsbosbeheer en houd ruime afstand van eventueel aanwezige grote grazers.

Voor honden geldt een aanlijnplicht in het natuurgebied, dit om de daar levende (jonge) dieren te beschermen. Laat daarom a.u.b. ook geen (plastic) afval achter maar neem het weer mee.

IVN Maas en Waal is niet aansprakelijk voor eventueel
geleden schade en/of letsel.

Horeca is gelegen bij de parkeerplaats op de Veerdam in Druten en langs de Van Heemstraweg in Afferden: Landwinkel
De Zandroos
 en De Tabaksplant.

Opmerkingen over deze route zijn welkom: ivnmaasenwaal@gmail.com

Locatie

Veerdam Druten
Veerdam 1
6651 KB Druten
Gelderland
Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina