Vlinders, Libellen en overige insecten oud

Binnen IVN Zoetermeer is ook een werkgroep Werkgroep Vlinders, Libellen en overige insecten actief.

In het Westerpark monitoren we al sinds 1992 de (dag)vlinders. In het vlinderseizoen (van 1 april tot 1 oktober) lopen we wekelijks een vaste route en tellen de vlinders volgens een gestandaardiseerde methode.

De gegevens geven we (digitaal) door aan de Vlinderstichting. In heel het land worden dergelijke routes gelopen, deze vormen het “Landelijk Meetnet Dagvlinders”. En al die gegevens samen geven een goed beeld omtrent de vlinderstand.

Het is vooral leuk om te doen en elke week weer verrassend. Tellen heeft alleen zin bij “vlindervriendelijke weersomstandigheden”, een paraplu hebben we dus nooit nodig!

De vlinderkennis die we in de loop van de jaren hebben opgedaan geven we graag weer door aan wie daar maar belangstelling voor heeft, o.a. bij de jaarlijkse excursie(s).

Het Natuurthema Vlinders en Libellen heeft een overlap met de Libellenwerkgroep van KNNV Zoetermeer.

Zie daarom ook de activiteiten van de Libellenwerkgroep van KNNV Zoetermeer.

Info: Rob Schouten (coördinator)