Excursies op aanvraag

Naast de publieksexcursies verzorgt IVN Zoetermeer ook excursies op aanvraag voor bepaalde doelgroepen/gelegenheden.
Deze excursie worden in overleg met de aanvrager georganiseerd. Afhankelijk van de grootte van de groep, worden deze excursies door een passend aantal natuurgidsen begeleid.
De vergoeding die we voor deze excursies vragen, hangt samen met het aantal door IVN in te zetten gidsen en eventuele bijkomende kosten.

Neem, voor verdere informatie hierover of het aanvragen van een dergelijke excursie, neem dan contact met ons op