Wijktuin Ommoord

De Wijktuin is, in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw, ontstaan door een initiatief van wijkbewoners. Op 13 januari 1973 kreeg het terrein de naam “de Wijktuin”. “Wijk” omdat het een geaccepteerd element van de wijk moest worden en “tuin” omdat dit uitnodigt er in te gaan werken. Na 1973 werd nog een het terrein, ten westen van de singel, toegevoegd. Het groene karakter daarvan moest aansluiten bij de Wijktuin. De wijktuinvrijwilligers kregen opdracht daarvoor een plan te maken. De uit dit plan ontstane waterpartij, twee eilandjes en speels lopende paden zijn, in dit deel van de Wijktuin, nog steeds te zien.

In de Wijktuin is veel diversiteit aan natuur en er zijn  landschapselementen als een moerasje, een ven, waterpartijen, riet- en grasland, groepjes knotwilgen, elzen en struwelen. Het reliëf in een deel van de tuin is ontstaan doordat destijds puin van o.a. afgebroken boerderijen werd afgedekt met aarde.

Het bijzondere van de Wijktuin is, dat het een wild stuk natuur is, wat is omringd door hoogbouw flats.