Lage Bergse Bos

Het Lage Bergse Bos ligt in het gebied tussen Rotterdam Hilligersberg en Bleiswijk. Omstreeks 1500 werd er in dit gebied massaal turf gestoken, dat als brandstof werd gebruikt. Twee eeuwen later was er niet veel meer over dan grote waterplassen, met hier en daar smalle stroken land, en de Rottedijk. Om het gebied weer bruikbaar te maken, besloot men tot droogmaking. Daarvoor gebruikte men in die tijd windmolens. Deze molens sloegen uit op het oude veenriviertje de Rotte. De viermolengang werd ook wel de Breggegang genoemd. Toen men in 1914 op electrische bemaling overging, waren de molens niet meer nodig. Er resteren twee (gerestaureerde) molenstompen.

Lage Bergse Bos

In 1970 is men begonnen met de aanleg van dit bos, dat ongeveer 150 hectare groot is. Het Lage Bergse Bos maakt deel uit van het recreatiegebied Rottemeren. Het is een recreatiebos, met mogelijkheden voor land- en waterrecreatie, dat geschikt is om een groot aantal bezoekers te ontvangen. Met name voor de wandelaar is er veel te genieten. Onze natuurwandelingen gaan niet alleen over de (half)verharde paden, maar ook over bospaden.