Het Schollebos

Tot de zeventiende eeuw lag er tussen Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen het IJsselmeer, benoemd naar de rivier De Hollandse IJssel, die in het gebied stroomde. In 1634 werd het meertje met dijken omringd en delen werden drooggemalen. Zo ontstond de Wollefoppenpolder.

De later ontstane veenplassen waren vooral bekend vanwege de grote kolonies moerasvogels, waaronder aalscholvers. Aalscholvers werden vroeger schollevaars genoemd. Deze plassen zijn vervolgens weer ingepolderd om het verlies aan land binnen de perken te houden.

Aan het eind van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw verandert het gebied nogmaals dramatisch van karakter, ditmaal door verstedelijking. Langs de zuidelijke rand van het gebied is het Schollebos aangelegd.

Het schollebos nu, is het groene hart van Capelle aan den IJssel en vormt samen met het ’s-Gravenweggebied een groene buffer tussen de wijken Schollevaar, Middelwatering en Oostgaarde.Het Schollebos is rond 1980 aangelegd als groen parkgebied voor de wijk Schollevaar en de rest van Capelle aan den IJssel. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl die zich kenmerkt door een afwisseling tussen open en gesloten in een geaccidenteerd terrein.