Het Park (Euromast)

Het gebied waarin nu Het Park ligt, is in het geheim in 1851 door de gemeente Rotterdam aangekocht, met de bedoeling hier een slachthuis aan te leggen. Er lag een verwilderde buitenplaats van fam. Valckenier, bleekvelden en een scheepshelling, op het aangeslibte gebied langs de Nieuwe Maas oostelijk van Rotterdam. Na bezwaren van Delfshaven tegen de vestiging van een slachthuis – de buitenplaats lag op het grondgebied van Delfshaven, dat toen nog een aparte gemeente vormde – besloot de gemeente Rotterdam in 1852 er een ‘publieke wandeling’ – een openbaar wandelpark – te maken. De bekende tuinarchitecten vader en zoon Zocher ontwierpen er een park in Engelse landschapsstijl. Rond 1886 werd de buitenplaats de Heuvel toegevoegd. Met de aanleg van de Parkheuvel in de jaren negentig van de 19-de eeuw werd de verhoging langs de Parkkade aangelegd, met slib uit de Tweede Katendrechtsehaven. Het totale oppervlak is 21,3 hectare.

Het Park is sedert 2011 een rijksmonument, vanwege de parkaanleg en inrichting in hun geheel, een momumentaal toegangshek aan de Westzeedijk, het herenhuis De Heuvel. Hoofdelementen in de parkaanleg zijn landschappelijke waterpartijen met een natuurlijk, slingerend verloop en een stelsel van gebogen wandelpaden. Zichtassen bieden zicht op de gebouwen, en op enkele plaatsen zijn glooiingen naar de waterpartijen. De beplanting bestaat voor een groot deel uit bomen en heesters. Er staan heel wat monumentale bomen, zo’n zestig soorten.

De tuinbouwtentoonstelling de Floriade werd in 1960 in Het Park gehouden, de eeste Floriade ooit.

In voorbereiding op dit evenement zijn enkele aanpassingen en wijzigingen in de aanleg van het park doorgevoerd. Zo kwam er een Heemtuin en een formele oud-hollandse tuin, en werd een rechte laan aangelegd op de plaats van een vroegere scheidingssloot tussen de beide parkdelen.

Het Park is een sfeervol stadspark, waar het goed rondwandelen is.