De Esch

De Esch ligt aan de voet van de Nesserdijk, pal aan de Nieuwe Maas. Het gebied is na het indijken in 1270 ontstaan. Oorspronkelijk heette het gebied “De Nesch”, hetgeen landtong omgeven door water betekent.

Na de annexatie van de gemeente Kralingen in 1895 hoort de Esch bij Rotterdam. Het binnendijkse deel is dan nog een poldergebied met voornamelijk boerderijen, buitenverblijven en aan de dijk enkele fabrieken. De Roozenhof was ooit een groot landgoed, maar nu de naam van een oude boerderij, waarin het Zuid-Hollands Landschap zetelt.

In de jaren zestig is het gebied gebruikt als stortplaats voor sterk vervuild haven- en rivierslib. In de loop der tijd is daar op natuurlijke wijze flora en fauna ontstaan. De kleiige bodem met zandplekken is voedselrijk. Er broeden watervogels en veel kikkers en padden hebben er hun woonplaats gevonden. Konijnen zitten er ook volop en daardoor ook hun natuurlijke vijanden zoals de bunzing en hermelijn.

Onderhoud en beheer gebeuren zeer terughoudend, waardoor de natuur ongestoord zijn gang kan gaan en het gebied zijn aantrekkelijke licht verwilderde karakter kreeg. Het huidige beheer is gericht op  instandhouding, bescherming en het verder ontwikkelen van de aanwezige vegetatie en de bijbehorende diersoorten.

De Esch is een aantrekkelijk gebied voor een korte natuurwandeling in de stad.