Rapport ‘Evaluatie Grote Grazers in Natuurgebied Maashorst’ is gereed en openbaar.

Rapport ‘Evaluatie Grote Grazers in Natuurgebied Maashorst’ is gereed en openbaar.

Oss 24 november 2020

Het rapport ‘Evaluatie grote grazers in De Maashorst’, een evaluatie op de beleving van veiligheid en ecologie” is gereed.

Udens Weekblad: Jos van der Wijst over de uitkomsten van het Maashorstrapport

Het rapport kun je hier downloaden

De bijlagen zijn apart te downloaden:

Opzet van de evaluatie

De evaluatie kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Maashorst community. De ecologische effecten van de grazers onderzochten en beoordeelden we samen met betrokken ecologische deskundigen, terreinbeheerders en kuddebeheerders.

De (beleving van de) veiligheid werd uitgevoerd door en onder onafhankelijke procesleiding van Arcadis Nederland. De selectie van Arcadis vond plaats met inbreng van (leden van) de Adviesraad. Het advies op het veiligheidsaspect kwam tot stand als uitkomst van onder andere een enquête, interviews en werksessies met adviesraadleden en stakeholders. Het ecologische en het veiligheidsaspect zijn verwerkt in bijgevoegd evaluatierapport.

Dit rapport wordt in het eerstvolgende bestuurlijk overleg (BRT) van De Maashorst besproken. Vervolgens zullen colleges en raden geïnformeerd worden over het vervolg.

Zodra bekend is hoe dit vervolg eruit gaat zien, delen we die informatie.

Deel deze pagina