Overig

IVN Oss doet WOO-verzoek voor geluidsrapport motorcrossterrein Zevenbergen

Oss 9 maart 2023

Een aantal weken geleden verschenen er plotseling twee artikelen in het Brabants Dagblad over het motorcrossterrein Nieuw Zevenbergen. Heel merkwaardig omdat de klankbordgroep, waarin omwonenden en ook IVN Oss vertegenwoordigd zijn, al sinds juni 2020 niets meer gehoord heeft van de ontwikkelingen.

Een korte terugblik.
Het motorcrossterrein heeft een vergunning met allerlei voorwaarden. Een van die voorwaarden is de maximale geluidsbelasting. Vanaf het begin wordt die geluidsbelasting overschreden met als gevolg, veel overlast voor omwonenden, recreanten en de natuur. Reden voor de gemeenteraad om bij een nieuwe vergunning de geluidsbelasting verder omlaag te brengen (besluit 2013). Het gehele proces zou verder besproken worden in de al langer bestaande klankbordgroep. Een aantal jaren werden er bijeenkomsten gehouden, maar vorderingen m.b.t. het omlaag brengen van de geluidsbelasting werden niet gemaakt.

De Stichting Nieuw Zevenbergen liet bureau Cauberg-Huygen een akoestisch rapport maken, die aan zou moeten tonen dat er zelfs met meer crossen toch een geluidsreductie mogelijk was. De gemeente Oss reageerde naar de klankbordgroep: “Toelichting agendapunt 3:
De raad heeft in 2013 een besluit genomen over behoud en herontwikkeling van Nieuw Zevenbergen, onder een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde was dat er sprake moest zijn van een aanmerkelijke geluidsverbetering. De voorwaarden kunt u hieronder lezen.
Op basis daarvan is een voorontwerp-bestemmingsplan gemaakt. Gebruikers van Sportpark Nieuw Zevenbergen hebben toen een inspraakreactie ingediend over dat bestemmingsplan. De gebruikers vroegen daarbij meer mogelijkheden.
Die inspraakreactie is nu door SNZ onderbouwd met een Geluidsrapport Vergunningen.
Uit het advies van onze adviseur RHDHV over dat rapport, blijkt dat de gewenste uitbreiding leidt tot een grotere geluidsbelasting, die niet past binnen de voorwaarden van 2013.”
De klankbordgroep heeft destijds netjes de eerste versies van zowel het rapport van SNZ als het rapport van RHDHV gehad en besproken. In de klankbordgroep van 26 november 2019 werd echter door het bestuur van het motorcrossterrein gemeld dat er een aangepaste rapport binnen 14 dagen zou zijn. Daar wachtten we 3 jaar later nog steeds op. Bij onze navraag in juni 2020 naar het rapport kregen we het volgende antwoord: “Het geluidsrapport is nog niet klaar om aan iedereen rond sturen. Vorige week hebben we nog overleg met Stichting Nieuw Zevenbergen gehad op welke onderdelen het rapport aangepast moet worden. Later deze maand komen we met voortgangsbericht waarin we wat meer tekst en uitleg geven.”

En toen kwam het wachten
Daarna kwam Covid en werden de klankbordgroepbijeenkomsten in 2020 afgelast. Maar ook in 2021 en 2022 zijn er geen bijeenkomsten geweest, terwijl dat tegenwoordig gemakkelijk online kan. Ondanks herhaald vragen de afgelopen weken om het geluidsrapport te ontvangen, n.a.v. de krantenberichten, heeft dat nog steeds niet tot resultaat geleid. Op 15 december 2022 kregen wij het bericht dat alleen nog uitgezocht moest worden wie er in tegenwoordig in de klankbordgroep zit. Sindsdien hebben we weer niets gehoord, terwijl dat uitzoeken toch niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Is er een geluidsrapport dat wij niet mogen lezen, vraagt het IVN zich steeds meer af? Daarom hebben we besloten om via de Wet Open Overheid alsnog het rapport te krijgen, zodat we eindelijk inzicht krijgen in de aanpak van de geluidsoverlast.

IVN Oss, Toon Voets

Ontdek meer over

Deel deze pagina